Geachte eigenaren / leden van VVE De Weere,

Welkom op de vernieuwde Website van Vereniging van Eigenaren De Weere.

Op deze Website vindt u de voor eigenaren (van appartementen, winkels, bedrijfsruimten en garages) C.F. Smeetslaan 2-230 relevante informatie:
Nieuwsbrieven De Weere, deze verschijnen in de regel drie maal per jaar en wel in februari of maart; juli of augustus en in oktober of november. ALV vergaderstukken, zoals de agenda met bijlagen en de vastgestelde notulen. Formulieren. Contactgegevens van Munnik Beheer, de huismeester, VVE de Weere bestuur en commissieleden.

Bestuur VVE De Weere,
Henk Hommes en Cees Huisman